За нас

Агрохол ООД е създадена през 1998 година като официален дилър на Ванто Трейд АД. Основатели на фирмата за инж. Йоаким Кафалиев и инж. Веселин Василев. По – пътя на успеха се работи качествено и усърдно за популяризирането на непознатата за българския пазар американска фирма New Holland. В днешно време Агрохол ООД е оторизиран дилър на New Holland, Maschio Gaspardo Unigreen, Fantini, Agrex, Gallignani, Umega, Sigma 4, Breviglieri, Gregoire – Besson и Lemken. Заемаща челна позиция на пазарния дял в района, Агрохол ООД е сигурен и надежден партньор. За всички машини, които Агрохол ООД предлага е осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз, и оригинални резервни части.

„АГРОХОЛ“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-0959-C01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Общата стойност на проекта е 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. eвропейско и 0,00 лв. национално съфинансиране. 

Проектът стартира на 19.10.2021г. и е с продължителност 3 месеца. 

Проект и главна цел:  BG16RFOP002-2.089-0959-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” 
Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: „АГРОХОЛ” ООД 

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. eвропейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 19.10.2021г.
Край: 19.01.2022г.