Gregoire Besson Плуг SP9

Отворете брошураЗапитване
SP9 Compacte
Тип Полунавесен, обръщателен
Размер на гредата (мм.) 180x180
Работни тела (бр.) от 5 до 8
Отметателни дъски Хеликоидални, лентови и др.
Разстояние между телата (мм.) 100 или 114
Защита Болт на срязване или хидравлична